Si vous avez besoin d'aide cliquez J'ai besoin d'aide.

Comment j'ai inscrit ma fille à l'école à Victoria : Mon expérience

Crédit/автор: Alina / Аліна

Всім привіт. 

Здається Виникла необххність, тому хоч загальнити інормаццю щодо ооAST.

Опишу свій особистий досвід, якщо в когось інший шлях, можете ділитися своїм. 

Інформація розрахована на новоприбулих українців, тому пишу українською, але ва жливі пошукові слова чи листи і звернення для легкості копіювання і використання, на дам англійською. 

То ж, школи Victoria BC входять 61 district scolaire. В загальному градація класів в державних школах така :

École primaire K-5

Collège 6-8

École secondaire 9-12

Але є Відінност і о орім державних є п вватн шшшли, перелі XNUMX

https://studentsuccess.gov.bc.ca/schools/in/victoria

Щоб зрозуміти до якоі школи буде ходити саме Ваша дитина, Вам потрібно знати адрес у проживання і ввести номер будинку і назву вулиці ось за цим посиланням шкільного локатора :

https://mybaragar.com/index.cfm?event=page.SchoolLocatorPublic

По адресі Висв ттяться всі 3 (Elemenrary, Middle, Secondary) школи і нажавши на назву Ви побаччкеее і рзззва Â і іонкре розззашвання і і іо bleu .otte розташванvre

Якщо Ви ще не вибрали адресу і хочете знайти житло біля школи, для орієнтування р озташування всіх шкіл в місті можна побачити по наступних посиланнях :

Élémentaire https://www.sd61.bc.ca/schools/elementary/

Milieu https://www.sd61.bc.ca/schools/middle/

Secondaire https://www.sd61.bc.ca/schools/secondary/

Тепер про сам процес запису до школи.

Якщо Ви у приймаючоі сім'ї живете, або навіть тільки збираєтеся прилетіти, підготуйте за прикладом наступного листа і попросіть хазяїв його підписати. Цей лист потрібен для реєстраціі. Якщо Ви орендуєте житло самостійно, Вам потрібен тільки Ваш підписаний орендний дого.

Приклад листа :

À qui cela concerne,

(Назва школи) École,

District scolaire 61

Re : (ім'я дитини)

Nous accueillons (ім'я дитини і батьків) dans notre maison dans un avenir prévisible, alors qu'ils font la transition vers la vie à Victoria après leur acceptation en tant que réfugiés dans le cadre du programme canadien pour les réfugiés ukrainiens CUAET.    

Ainsi, notre adresse domiciliaire sera leur adresse domiciliaire et nous espérons que vous accepterez notre facture de taxes foncières comme preuve de notre résidence.

(ім'я дитини) vivra à : (повна адреса)

Notre adresse se situe dans la zone de chalandise de (назва школи), car (ім'я дитини) est (вік дитини) et entrera en grade (клас) en septembre 2022.

Nous espérons que ces informations sont suffisantes pour vos besoins, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de documentation. Vous pouvez nous joindre au (courriel)

Sincèrement,

(Ім'я)

Потім Вам потрібно зареєструВати дитину, навіть ящо ви за кор en п ще ще ттлки збираєєєєert прилетіти. Надати потрібно Всі докуенти, як н наразз у Вас є наситину і і іо Взи і паспорта дитини і і ттк c s'enègre. Навіть, якщо немає повного переліку, реєструйтеся, документи донесете по приізду. Рекомендую для цього, якщо це можливо ще до приїзду, зв'язатися зі школою по пошті (на сайті в Контактах) і забронювати дату і час зустрічі одразу після прильоту, або якнайшвидшу доступну дату.

Реєстрація :

Appuyez sur le bouton Appliquer dans la barre supérieure du site Web :   etudierinvictoria.com

( – lorsqu'il vous demande si vous êtes éligible au financement, la réponse est oui

– si on vous demande de choisir, vous postulez pour le programme anglais, (au lieu du français))

Plus d'informations sur VIE, District scolaire du Grand Victoria et plus d'informations sur:

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/tourism-immigration/ukraine/welcome#arriving

Наголошую ще раз, реєструватися потрібно так швидко, як це можливо. Навіть коли Ви ще не прилетіли. Докуенти потрібні Всі, які Ви можете ззбрати, надати… Всі докуенти ззкраіни бажжкоююююааььттанticitллллitème. Окрім паспорта на дитину потрібне Свідоцтво про народження. Але, в Канаді всі розуміють ситуацію, по якій люди полишають свою країну, тому дитину приймають і без повного переліку документів. 

Після прильоту Вам необхідно взяти всі документи на дитину і іміграціййі на всю

1) у Вашу школу (адреса на сайті школи чи локаторі) 

2) відділ освіти :

Bureau du campus Uplands, le bureau central du district scolaire 61.

3461, chemin Henderson, Victoria, C.-B. V8P 5A8

Ph: 250-592-6871

www.sd61.bc.ca | @sd61schools

Ще мені прийшлося стикнутися з наступним питанням, опишу проблему, може комусь допо. В Канаді клас, в який іде дитина, визначається роком народження. В нас же, впливає і місяць. Тому, по року народження моя дитина мала би йти в старший клас, чим потрібно. Я отримала такий лист: (даю прve

Sur la base de la date de naissance de (nom), elle devrait entrer en 8e année en septembre 2022 et, par conséquent, le programme des étudiants internationaux et (l'école) ont ajusté l'inscription de manière appropriée. Malheureusement, nous sommes actuellement complets en 8e année, nous devrons donc attendre jusqu'à ce qu'une place se libère.

Не впадаємо в паніку, а пишем наступне пояснення і все стає на свої місця, даю прикла ä :

Voici quelques informations supplémentaires à mon e-mail précédent : l'anniversaire de (nom) est le (jour de naissance). Elle a commencé sa première année à l'âge de 1 ans et 6 mois. Elle n'était pas éligible pour aller à l'école un an plus tôt alors qu'elle avait 11 ans et 5 mois - la législation nationale ne permet pas d'aller en 11ère année lorsqu'un enfant a moins de 1 ans. Ainsi, sa 6ère année était l'année académique 1-2016; la 2017e année était 2-2017; le 2018 – 3-2018 ; le 2019 – 4-2019 ; le 2020 – 5-2020 ; et cette année est sa 2021e année - 6-2021. (Nom) est disposée et prête sur le plan académique pour sa 2022e année

Якщо для Вашоі дитини не лишилося місця в класі школи, яку показав Вам локатор, то школа, в яку Ви подалися надішле запит в найближчу школу поряд і можливо там буде місце. Але Ви маєте розуміти, що порядок черги такий :

SD61 utilise les niveaux de priorité pour les inscriptions et les demandes de transfert d'étudiants. Ce processus le maintient équitable pour toutes les familles qui postulent. En suivant ce processus, (ім'я дитини) tombe dans le niveau 3 - un étudiant de la zone de recrutement. (Le niveau 1 consiste à réinscrire les étudiants ; et le niveau 2 est un frère ou une sœur de la zone de recrutement) 

Тому, прошу Вас не зволікайте, а займіться реєстрацією дитини до школи так швидко, дитини до школи так швидко, Шкільний рік наближається. До речч, стартєє Ві цого ро 6 Верес avant 2022, час є Все Встигнути, теécu у Вас для ццого в Вс інфорасццц. 

Успіхів,

Alina

Bonjour tout le monde.

Il semble qu'un besoin se soit fait sentir, alors je veux résumer les informations concernant l'inscription des enfants d'âge scolaire dans les écoles de la ville de Victoria BC.

Je vais décrire mon expérience personnelle, si quelqu'un a une manière différente, vous pouvez partager la vôtre.

Les informations sont destinées aux Ukrainiens nouvellement arrivés, j'écris donc en ukrainien, mais je fournirai des mots ou des lettres de recherche importants et des adresses pour faciliter la copie et l'utilisation en anglais.

De plus, les écoles de Victoria BC font partie du 61 district scolaire. En général, la notation des classes dans les écoles publiques est la suivante :

École primaire K-5

Collège 6-8

École secondaire 9-12

Mais il y a des différences et en plus des écoles publiques il y a des écoles privées, la liste et les différences sont visibles sur ce lien :

https://studentsuccess.gov.bc.ca/schools/in/victoria

Afin de comprendre dans quelle école votre enfant ira, vous devez connaître l'adresse de résidence et entrer le numéro de maison et le nom de la rue en utilisant ce lien de localisation d'école :

https://mybaragar.com/index.cfm?event=page.SchoolLocatorPublic

Par adresse, les 3 écoles (élémentaire, intermédiaire, secondaire) seront mises en surbrillance, et en cliquant sur le nom, vous verrez l'emplacement et l'adresse spécifique.

Si vous n'avez pas encore choisi d'adresse et que vous souhaitez trouver un logement à proximité de l'école, vous pouvez voir la localisation de toutes les écoles de la ville en suivant les liens suivants :

Élémentaire https://www.sd61.bc.ca/schools/elementary/

Milieu https://www.sd61.bc.ca/schools/middle/

Secondaire https://www.sd61.bc.ca/schools/secondary/

Parlons maintenant du processus d'inscription à l'école.

Si vous vivez dans une famille d'accueil, ou même si vous êtes sur le point de prendre l'avion, préparez la lettre suivante à titre d'exemple et demandez aux hôtes de la signer. Cette lettre est obligatoire pour l'inscription. Si vous louez vous-même un appartement, vous n'avez besoin que de votre contrat de location signé.

Exemple de lettre :

À qui cela concerne,

(Nom de l'école) École,

District scolaire 61

Re : (nom de l'enfant)

Nous accueillons (nom de l'enfant et des parents) dans notre maison dans un avenir prévisible, alors qu'ils font la transition vers la vie à Victoria après leur acceptation en tant que réfugiés dans le cadre du programme canadien pour les réfugiés ukrainiens CUAET.

Ainsi, notre adresse domiciliaire sera leur adresse domiciliaire et nous espérons que vous accepterez notre facture de taxes foncières comme preuve de notre résidence.

(nom de l'enfant) habitera à : (adresse complète)

Notre adresse se situe dans la zone de recrutement de (nom de l'école), car (nom de l'enfant) est (âge de l'enfant) et entrera en classe (classe) en septembre 2022.

Nous espérons que ces informations sont suffisantes pour vos besoins, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de documentation. Vous pouvez nous joindre au (courriel)

Sincèrement,

(Nom)

Ensuite, vous devez enregistrer l'enfant, même si vous êtes à l'étranger et que vous êtes sur le point d'arriver. Vous devez soumettre tous les documents que vous avez actuellement pour l'enfant et des copies du visa et du passeport de l'enfant et des parents. Même s'il n'y a pas de liste complète, inscrivez-vous, les documents vous seront remis à votre arrivée. Je recommande pour cela, si cela est possible avant même l'arrivée, de contacter l'école par mail (sur le site internet dans Contacts) et de réserver la date et l'heure du rendez-vous immédiatement après l'arrivée, ou la première date disponible.

Enregistrement:

Appuyez sur le bouton Appliquer dans la barre supérieure du site Web : etudierinvictoria.com

( – lorsqu'il vous demande si vous êtes admissible à un financement, la réponse est oui

– si on vous demande de choisir, vous postulez pour le programme anglais, (au lieu du français))

Après cela, j'ai reçu une lettre du VIE, Greater Victoria School District et ils m'ont demandé de m'inscrire en utilisant le lien suivant :

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/tourism-immigration/ukraine/welcome#arriving

J'insiste encore une fois, vous devez vous inscrire le plus rapidement possible. Même quand vous n'êtes pas encore arrivé. Nous avons besoin de tous les documents que vous pouvez collecter, fournir… tous les documents ukrainiens doivent être traduits en anglais, même les bulletins de notes. En plus du passeport de l'enfant, un certificat de naissance est requis. Mais, au Canada, tout le monde comprend la situation dans laquelle les gens quittent leur pays, donc l'enfant est accepté même sans une liste complète de documents.

Après l'arrivée, vous devez prendre tous les documents pour l'enfant et les documents d'immigration pour toute la famille et les prendre :

1) à votre école (adresse sur le site Web de l'école ou localisateur)

2) Département de l'éducation :

Bureau du campus Uplands, le bureau central du district scolaire 61.

3461, chemin Henderson, Victoria, C.-B. V8P 5A8

Ph: 250-592-6871

www.sd61.bc.ca | @sd61schools

J'ai également dû faire face à la question suivante, je vais décrire le problème, peut-être que cela aidera quelqu'un. Au Canada, la classe à laquelle un enfant va est déterminée par l'année de naissance. La lune nous affecte aussi. Par conséquent, selon l'année de naissance, mon enfant devrait aller à la classe supérieure, si nécessaire. J'ai reçu la lettre suivante : (je donne un exemple pour que vous n'ayez pas peur si vous recevez aussi quelque chose de similaire, tout s'explique)

Sur la base de la date de naissance de (nom), elle devrait entrer en 8e année en septembre 2022 et, par conséquent, le programme des étudiants internationaux et (l'école) ont ajusté l'inscription de manière appropriée. Malheureusement, nous sommes actuellement complets en 8e année, nous devrons donc attendre jusqu'à ce qu'une place se libère.

On ne panique pas, mais écrivez l'explication suivante et tout se met en place, je donne un exemple :

Voici quelques informations supplémentaires à mon e-mail précédent : l'anniversaire de (nom) est le (jour de naissance). Elle a commencé sa première année à l'âge de 1 ans et 6 mois. Elle n'était pas éligible pour aller à l'école un an plus tôt alors qu'elle avait 11 ans et 5 mois - la législation nationale ne permet pas d'aller en 11ère année lorsqu'un enfant a moins de 1 ans. Ainsi, sa 6ère année était l'année académique 1-2016; la 2017e année était 2-2017; le 2018 – 3-2018 ; le 2019 – 4-2019 ; le 2020 – 5-2020 ; et cette année est sa 2021e année - 6-2021. (Nom) est disposée et prête sur le plan académique pour sa 2022e année

S'il n'y a plus de place pour votre enfant dans la classe de l'école qui vous a été indiquée par le localisateur, l'école à laquelle vous avez postulé enverra une demande à l'école la plus proche à proximité et il y aura peut-être une place là-bas. Mais vous devez comprendre que l'ordre de la file d'attente est le suivant :

SD61 utilise les niveaux de priorité pour les inscriptions et les demandes de transfert d'étudiants. Ce processus le maintient équitable pour toutes les familles qui postulent. En suivant ce processus, (nom de l'enfant) tombe dans le niveau 3 - un élève de la zone de recrutement. (Le niveau 1 consiste à réinscrire les étudiants ; et le niveau 2 est un frère ou une sœur de la zone de recrutement)

Par conséquent, ne tardez pas, mais inscrivez votre enfant à l'école dès que possible. La rentrée scolaire approche. Au fait, ça commence cette année le 6 septembre 2022, il est temps de se rattraper, maintenant vous avez toutes les informations pour cela.

bonne chance,

Alina

Remonter en haut